از چشمانت شرم می کنم، این چنین مرا نگاه مکن

Your pet is family 

If you can't adopt a pet, there are still plenty of ways to help out
homeless animals and the shelters that care for them.
خاطرتان باشد نل را در حای پیدا کرده بودیم که دو دست و لگنش را شکسته بودند و ما دو عمل جراحی برایش انجام دادیم نل اصلا نمیتوانست بنشیند و یا راه برود حتی غذایش را هم به شکل درازکش میخورد بعد از انجام جراحیها نل را به منزل انتقال دادم تا خودم از آن مراقبت کنم و این گربه زجر کشیده را تیمار کنم اکنون نل به راحتی راه میرود و از پله ها بالا میرود و میتواند غذایش را به راحتی بخورد و حتی با گربه های دیگر بازی کند خواهش میکنم پست های فبلی نل را ببینید و مقایسه کنید با امروز من از همه شما مهربانان که در تامین هزینه جراحی نل کوچولو ما را یاری دادید ممنون و سپاسگزارم این معجزه ایی است که شما خلق کردید این نمونه ایی از ثمره همیاری و کمک شما عزیزان است

Copyright Pardise Animals Shelter. All rights reserved.

GOOD STORIES
داستانهای خوشحال کننده
علیرغم همه سعی و تلاشمان متاسفانه در صبح پانزدهم اکتبر جسور پر کشید همانطور که مستحضرید جسور دچار نارسایی شدید کلیوی بود و ما سعی کردیم با درمانهای حمایتی کمک کنیم تا جسور بیشتر زنده بماند و این چند روز اخیر به علت اورمی شدید دیگر حتی لب به غذا نمیزد و من فقط گاواژ میکردم و مرتب سرم تراپی میشد اما متاسفم که دیگر کاری از دستمان بر نیامد و جسور مهربان پیش آفریدگارش پر کشید و بازهم دلمان شکست و پر از غم وغصه شد اما آرامشی در درونم حس میکنم و آن انجام تمامی کارهایی بود که میشد برایش انجام داد و ما انجام دادیم اما میدانید که در ایران ما امکاناتی برای دیالیز حیوانات نداریم و باور کنید اگر چنین امکانی وجود داشت خدا میداند که کوتاهی نمیکردم در این مدتی که مهمان ما بود من سعی کردم محیطی آرام و راحت برایش ایجاد کنم تر و خشکش کردم ودست نوازش بر سرش کشیدم تا شاید مرهمی باشد بر زخمها و بی مهری های همنوعانم اما صد افسوس که عمرش کوتاه بود.میدانم که جسور با تنی به آرامش رسیده و فارغ از همه دردهای جسمی در اوج آسمان پر میکشد از همه کسانیکه جسور آرام و مهربان را تا به امروز حمایت کردند محصوصا اسپانسرش خانم ارغوان عزیز سپاسگزارم


In Memory of
یادبود
​Pardise Animals Shelter


صدا و پناهی باشیم برای مخلوقات بی پناه و بی دفاع خدواند 
مخلوقاتی که با آنها در یک سیاره و تنها یک سیاره زندگی میکنیم و همگی مان مستحق حیات و پناه و غذا و امنیت میباشیم

  اگر نمی توانید  سرپرستی یک حیوان را در خانه خود به عهده بگیرید، هنوزهم راه های زیادی برای 

کمک به حیوانات بی خانمان وجود دارد. کمک به پناهگاههایی که برای آنها سرپناهی هستند؛ یکی از بهترین راه هاست.